Hanes a Chefndir

Mae Prosiect Reach Out yn brosiect arloesol newydd a gynlluniwyd i helpu i ddarparu cludiant i bobl ifanc ledled Ceredigion , ond gyda phwyslais lleol ar Ucheldir Tregaron ac ardaloedd eraill lle mae cludiant cyhoeddus yn brin . Mae’r prosiect hwn yn cael ei ariannu’n llawn am dair blynedd gan y Gronfa Loteri Fawr ( Pawb a’i Le ) a dechreuodd yn ystod mis Mawrth 2014.

   IMG_7068

Ar Dydd Llun, 14 Ebrill 2014, rydym yn derbyn dau bws mini ysgafn newydd , a brynwyd gydag arian llawn gan y Gronfa Loteri Fawr. Mae’r bysiau mini ysgafn yw’r cyntaf i gael ei ddefnyddio gan Gludiant Cymunedol yng Nghymru, a bydd yn rhoi gwirfoddolwyr ifanc dros 21 oed , nad oes ganddynt y categori D1 ar eu trwydded , y cyfle i yrru bws mini . Byddant hefyd yn derbyn AM DDIM Hyfforddiant Midas gan ein hyfforddwyr DATs hyfforddedig.

Gwyliwch y gofod hwn am newyddion a lluniau pellach , yn fuan i ddod!

Making Better Links for Young People Through Transport

.

Gwneud Cysylltiadau Gwell Ar Gyfer Pobl Ifanc Drwy Trafnidaeth