Astudiaethau Achos

Pa weithgareddau wnaethoch chi defnyddio bwsiau y cynllun hyn iddo?
Rydym yn defnyddio un bws Ymestyn Allan ar gyfer ein rhaglen sgiliau haf.Yr oedd yn rhaglen blasu  rhad ac am ddim i bobl ifanc ar alwedigaethau / gwaith.Yr oedd y rhaglen wedi ei lleoli  yn HCT yn Aberystwyth. Yr oedd y  bws yn amhrisiadwy ac yn ein cefnogi i  wneud y prosiect yn hygyrch i bob person ifanc, yn enwedig y rhai sy’n byw yn bell i ffwrdd mewn ardaloedd gwledig. Yr oedd defnyddio’r bws yn gwneud yn siŵr bod y bobl ifanc a oedd yn dymuno cymryd rhan yn cael yr un  cyfle  ar rai sy’n byw yn agosach at y dref –
 Gethin, Ceredigion Youth Service

P1000142 P1000134

Sut mae’r prosiect hyn wedi elw eich clwb ieuectid?
Ar hyn o bryd y mae cyfyngiadau cyllidebol yn ei gwneud yn anodd iawn i ni fel sefydliad i drefnu twrnameintiau a chystadlaethau trwy’r sir yn gyfan, fel yr ydym wedi gwneud yn y gorffennol. Y prif rwystr yw costau cludiant. Mae’r Prosiect Ymestyn Allan wedi bod o fudd aruthrol gan ei fod wedi caniatáu i ni gynnal rhai o’r gweithgareddau hyn ar gost is oherwydd pris y gwasanaeth sydd ar gael trwyr prosiect   o gymharu â chwmnïau bysiau eraill . Rwyf yn bersonol wedi defnyddio’r prosiect ar nifer o achlysuron , ac mae cydweithwyr  o fewn ein hadran wedi defnyddio’r prosiect  hefyd.

560

Ydych chi fel gweithiwr ieuenctid / gwirfoddolwr wedi elwa o’r prosiect Cynllun Ymestyn Allan? Os ydych, sut?
Do. Rydym wedi gallu arbed arian drwy ddefnyddio’r prosiect .Y mae hyn wedi caniatáu i ni  redeg  prosiectau eraill o fewn ysgolion. Un o’r prif gostau i ni ydyw trafnidiaeth , ac mae’r prosiect wedi ein galluogi i arbed arian ar drafnidiaeth  ac fellu ein caniatáu i ddefnyddio’r arian hwnnw ar weithgareddau eraill  –  Sywddog 5×60 Rhydian Harries

Pwy yn eich sefydliad wedi elwa o brosiect Cynllun Ymestyn Allan?
Mae yna ddau grŵp o bobl sydd wedi elwa o’r prosiect hyn,  yn gyntaf ein harweinwyr, mae’r bwsiau yn hawdd i defnyddio ac yn bris rhesymol, mae hyn yn gwneud ein bywyd yn haws. Yn ail, trafnidaethir pobl ifanc sydd wedi neud yn fwy hawdd i nhw defnyddio. – Clwb Ieuenctid Eglwys St Michaels

Ydych chi yn meddwl fod y Prosiect Cynllun Ymestyn Allan yn gwasanaeth o safon da?
Heb bws mini ni allem gyflawni ein teithiau allan – Pamela Marsden DASH

Dash - Social CLub

Sut mae’r Prosiect Cynllun Ymestyn Allan wedi elwa eith Clwb Ieuectid?
Oes drwy ddarparu bws mini ar gyfer gweithgareddau a hyfforddi gyrrwr

Ydych chi fel gweithiwr ieuenctid neu gwirfoddolwr wedi elwa o’r prosiect Cynllun Ymestyn Allan ? Os ysdych, sut?
Do trwy hyfforddi 5 o’n gwirfoddolwyr hyd at lefel MIDAS – Phil Westbury, Fforwm Gymunedol Penparcau.


Making Better Links for Young People Through Transport

.

Gwneud Cysylltiadau Gwell Ar Gyfer Pobl Ifanc Drwy Trafnidaeth