Grwpiau

Mae Prosiect Ymestyn Allan yn gweithio mewn partneriaeth gydag amrywiaeth eang o Grwpiau Ieuenctid yn y sectorau Gwirfoddol, Statudol,  a’r Trydydd Sector.

Mae ein haelodau yn amrywio o Grwpiau Sgowtiaid , Brownies , Guides , Clybiau Ieuenctid , Grwpiau Eglwys, DOE,Gwasanaethau Ieuenctid , a Sefydliadau Hyfforddi.

Hâf 2016

children-and-young-peoples-festival-day-3                     children-and-young-peoples-festival-day

Gwyl Plant a Phobl Ifanc, Aberaeron 

the-big-day-out
Diwrnod Mawr 2016, Canolfan Hamdden Plascrug Aberystwyth

veladrome-5x60  veladrome-5x60-2
Feladrome Cenedlaethol Cymru, Casnewydd

youth-service-army-training-day             youth-service-lazer-station-carmarthen
Diwrnod Hyforddiant y Fyddin                                             Gorsaf Lazer, Caerfyrddin
Gwasanaeth Ieuenctid                                                             Gwasanaeth Ieuenctid

P1000142             IMG_3466

Sgiliau Rygbi ‘Prosiect Roc’                                                        Whilen Y Porthmyn, Tregaron
Gwasanaeth Ieuenctid Cymru                                                   Clwb Gweithgareddau Ieuenctid yn mynd beicio mynydd

DSC02733             Blue Lagoon 3

Clwb Ieuenctid Pontrhydfendigaid                                        Clwb Ieuenctid Pontrhydfendigaid
Taith Cerdded Calan Gaeaf                                                      Teithio i Blue Lagoon , Sir Benfro

Os ydach yn grŵp cyfansoddiadol sydd yn gweithio gyda phobol ifanc ac yn edrych am drafnidiaeth  fforddiadwy a hygyrch  peidiwch betruso a chysylltu gyda Swyddog Datblygu Prosiect Ymestyn Allan ar 

 0845 0204 322   ystwythtransportreacoutproject@gmail.com  Neu ewch i’r dudalen cysylltwch a ni.

Making Better Links for Young People Through Transport

.

Gwneud Cysylltiadau Gwell Ar Gyfer Pobl Ifanc Drwy Trafnidaeth