Y Prosiect

Y mae’r prosiect Ymestyn Allan wedi cale ei arianu yn llawn drwy gronfa’r Loteri Fawr (Pobol a Llefydd) ac yn cael ei rheoli gan Grŵp Cludiant Cymunedol Ystwyth, sefydliad gwirfoddol nid am elw, sydd yn darparu trafnidiaeth bwsiau mini am gostiau isel i Grwpiau Cymunedol o fewn Ceredigion.

IMG_7106               DSC02047

Y mae’r prosiect yma yn targedu yn arbennig grwpiau a sefydliadau ieuenctid sydd yn cael problemau gyda thrafnidaeth oherwydd ei lleoliad yng nghefn gwlad. Y mae gan y grŵp ddau fws mini ysgafn, y rhai cyntaf i’w cael ei defnyddio gan Gludiant Cymunedol yng Nghymru maent yn rhoi’r cyfle i widdforloddwyr ifanc dros dau ddeg un flwydd oed ond heb fod a chategori D1 ar ei trwydded i yrru bws mini.

Making Better Links for Young People Through Transport

.

Gwneud Cysylltiadau Gwell Ar Gyfer Pobl Ifanc Drwy Trafnidaeth