Ein Nodau

cropped-Reach-Out.jpg

Mae prosiect Ymestyn Allan yn anelu i wella cysylltiadau trafnidaeth ar gyfer pobl ifanc trwy ddarparu trafnidiaeth sydd yn hygyrch, yn fforddiadwy ac o safon uchel ar gyfer grwpiau a mudiadau ieuenctid dros Ceredigion.

Y mae yn targedi yn benodol problemau o ynysu cymdeithasol o fewn cymunedau cefn gwlad i alluogi pobol ifanc gymerid than mewn gweithgareddau cymdeithasol, pleserdaithiau, sgiliau a hyfforddiant. Y mae hyn yn cyfrannu yn bositif at eu datblygiad cymdeithasol ac addysgol personol.

Making Better Links for Young People Through Transport

.

Gwneud Cysylltiadau Gwell Ar Gyfer Pobl Ifanc Drwy Trafnidaeth