Rhagor o wybodaeth

P1000005

Y  mae siwrne rad ac am ddim o fewn Ceredigion yn cael ei gynnig i aelodau newydd o brosiect Ymestyn Allan.

Y mae rhaid bod cyfansoddiad gydar grwpiau/mudiadau yma. Fe ofynnir i grwpiau Gwirfoddol Ieuenctid ar Drydydd Sector am dal fforddiadwy o 50c y ffilter, 75c y filltir oddiwrth Gwasanaethau Statudol Ieuenctid.

Hyn i sicrhau cynaliadwyedd ein prosiect. Cynigir hefyd cwrs hyfforddiant ymwybyddiaeth gyrru bws mini, (MIDAS). Y mae hyfforddiant hefyd ar gael i weithwyr ieuenctid/nei gwyddfoddolwyr grwpiau sydd yn y prosiect Ymestyn Allan ac yn cael ei ddarparu yn rhad ac am ddim.

Making Better Links for Young People Through Transport

.

Gwneud Cysylltiadau Gwell Ar Gyfer Pobl Ifanc Drwy Trafnidaeth